Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/5/2021

22-12-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 22.12.2021- Ogłoszenie 22.12.2021- SWKO 22.12.2021- Załącznik nr 1 22.12.2021- Załącznik nr 2-4 22.12.2021- Załącznik nr 5 17.01.2022- Wyniki

KSZ/DSM/23/2021

21-12-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   21.12.2021 – OGŁOSZENIE 21.12.2021 – SWKO 21.12.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 21.12.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 21.12.2021 – […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM