Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/29/2018


28-12-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

28.12.2018 – OGŁOSZENIE

28.12.2018 – SWKO

28.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

28.12.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

28.12.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

28.12.2018 – Załącznik nr 6- Pytania dotyczące standardu HL7

28.12.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

28.12.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

08.01.2019 – Zmiana terminów I

10.01.2019 – PYTANIA I

10.01.2019 – Zmiany do SWKO

21.01.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM