Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/4/2023

29-06-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik/ ratownik medyczny). 29.06.2023 – Ogłoszenie konkurs T 29.06.2023-  SWKO 29.06.2023 – Załącznik nr 1 29.06.2023-  Załącznik nr 2 29.06.2023-  Załącznik nr 3 i 4 29.06.2023 – Załącznik nr 5- […]

KSZ/DSM/12/2023

26-06-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. KONSULTACJE OKULISTYCZNE ORAZ  BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE   CPV: 85121200-5  – Specjalistyczne usługi medyczne  2. KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne   26.06.2023 – OGŁOSZENIE 26.06.2023 – SWKO 26.06.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje okulistyczne 26.06.2023 – […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM