Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2020


18-06-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

KONSULTACJE OKULISTYCZNE

I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE

CPV: 85121200 – 5

 

18.06.2020 – OGŁOSZENIE
18.06.2020 – SWKO
18.06.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
18.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta
18.06.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta
18.06.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7
18.06.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy
18.06.2020 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych
23.06.2020 – PYTANIA I
23.06.2020 – Zmiany do SWKO I
26.06.2020 – PYTANIA II
26.06.2020 – Zmiany do SWKO II
02.07.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM