Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/18/2018


14-06-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE

14.06.2018 – OGŁOSZENIE

14.06.2018 –SWKO

14.06.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

14.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

14.06.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

14.06.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

14.06.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

14.06.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

22.06.2018 – PYTANIA I

28.06.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM