Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/6/2022

22-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1 Konsultacje kardiochirurgiczne CPV: 85121200-5   22.04.2022 – OGŁOSZENIE 22.04.2022 – SWKO 22.04.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 22.04.2022 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Konsultacje […]

KSZ/DDA/1/2022

04-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 04.04.2022 – Ogłoszenie 04.04.2022 – SWKO 04.04.2022 – Załącznik nr 1 04.04.2022 – Załącznik nr 2-4 04.04.2022 – Załącznik nr 5 07.04.2022 – PYTANIA I 07.04.2022 – ZMIANY I […]

KSZ/DSM/5/2022

01-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ  W KIERUNKU GRUŹLICY CPV:  85111820  –  4  usługi analizy bakteriologicznej BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.04.2022 – OGŁOSZENIE 01.04.2022 – SWKO 01.04.2022 – Załącznik nr 1 – […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM