Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/16/2019

23-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   23.09.2019 – OGŁOSZENIE 23.09.2019 – SWKO 23.09.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 23.09.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]

DSP/3/2019

17-09-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE

oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Diagnosta Laboratoryjny

10-09-2019

Pełny etat,umowa o pracę Miejsce pracy:Laboratorium Centralne. Wymagania: – wykształcenie wyższe – prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – wymagane uprawnienia serologiczne Kontakt: 32 259 16 18 , 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie […]

KSZ/DDA/1/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 2019-08-30: Ogłoszenie 2019-08-30: SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 2019-08-30: Załącznik nr 2-4 do SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 5 do SWKO – Wzór umowy 2019-08-30: RODO – […]

KSZ/DSM/15/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Endosonografia (EUS) CPV: 85121200 – 5  specjalistyczne usługi  medyczne 30.08.2019 – OGŁOSZENIE 30.08.2019 – SWKO 30.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 30.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.08.2019 […]

KSZ/DSM/14/2019

08-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   28.08.2019 – OGŁOSZENIE 28.08.2019 – SWKO 28.08.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne 28.08.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet […]

KSZ/DSM/13/2019

07-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiochirurgiczne – CPV: 85121200-5 14.08.2019 – OGŁOSZENIE 14.08.2019 – SWKO 14.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje kardiochirurgiczne 14.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.08.2019 – […]

KSZ/DSM/12/2019

06-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5 Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   12.08.2019 – OGŁOSZENIE 12.08.2019 – SWKO 12.08.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje neurologiczne 12.08.2019 – Zalącznik […]

KSZ/DSM/11/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 22.07.2019 –OGŁOSZENIE 22.07.2019 – SWKO 22.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 22.07.2019 – […]

KSZ/DSM/10/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne 11.07.2019 – OGŁOSZENIE 11.07.2019 – SWKO 11.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 11.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 11.07.2019 […]

KSZ/DSM/9/2019

04-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 09.07.2019 –OGŁOSZENIE 09.07.2019 – SWKO 09.07.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne 09.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 –Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM