Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/11/2022

13-07-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań diagnostycznych   13.07.2022 OGŁOSZENIE 13.07.2022 SWKO 13.07.2022 UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 13.07.2022 Załącznik 1 urologia 13.07.2022 Załącznik nr 2-4 do SWKO 13.07.2022 Załącznik nr 5 13.07.2022 Załącznik nr 6 Wzór umowy 21.07.2022- PYTANIA I 21.07.2022 – Zmiany do SWKO I […]

KSZ/DSM/10/2022

06-07-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:    Badania SARS CoV – 2  CPV:  85145000  –  7  Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2022-07-06 OGŁOSZENIE 2022-07-06 SWKO 2022-07-06 Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 2022-07-06 Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 2022-07-06 Załącznik […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM