Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-13-121UN

31-10-2013

DOSTAWA  LEKÓW  14

ZP-13-115BN

30-10-2013

Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na adaptację Apteki

SPSKM_pisza_o_nas

Szpital domowy w Katowicach. Otwarto mieszkanie dla osób po przeszczepie szpiku – tvs.pl

29-10-2013

System monitoringu umożliwiający stały kontakt z lekarzem, osiem pokoi i bliskość kliniki – to tylko niektóre z zalet otwartego dziś w Katowicach tak zwanego „szpitala domowego”. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Teraz chorzy, którzy zakończyli leczenie i pozostają pod opieką po przeszczepie szpiku, a mieszkają zbyt daleko, by codziennie dojeżdżać do poradni, będą mogli […]

ZP-13-108UN

29-10-2013

Dostawa serwet sterylnych i podkładów niejałowych

ZP-13-119BN

28-10-2013

DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH I KOZETEK LEKARSKICH

ZP-13-114BN

25-10-2013

USŁUGA GOŃCA SZPITALNEGO

ZP-13-107BN

22-10-2013

DOSTAWA KARDIOMONITORÓW, PULSOKSYMETRU ORAZ APARATÓW EKG

ZP-13-109BN

22-10-2013

Wywóz odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników

ZP-13-118UN

18-10-2013

DOSTAWA IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I PROCESORÓW MOWY DO SYSTEMÓW IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH

ZP-113BN

18-10-2013

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA

ZP-13-111BN

17-10-2013

Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na adaptację pomieszczeń w budynku Oddziału Laryngologii na I piętrze dla potrzeb Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku

ZP-13-106BN

17-10-2013

Przegląd i konserwacja sprzętu oraz aparatury medycznej RTG

ZP-13-117BN

17-10-2013

DOSTAWA LEKÓW 13

ZP-13-116BN

17-10-2013

DOSTAWA LEKÓW 12

ZP-13-105UN

07-10-2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM