Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/5/2019


24-05-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

24.05.2019 – OGŁOSZENIE

24.05.2019 – SWKO

24.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

24.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

24.05.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

24.05.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.05.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

03.06.2019 – Zmiana terminów I

05.06.2019 – PYTANIA I

05.06.2019 – Zmiany do SWKO

05.06.2019 – Załacznik nr 1  – Formularz asortymentowo-cenowy – PO ZMIANACH DO SWKO

11.06.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM