Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2021


06-04-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA  ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ
W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

CPV: 85121200 – 5   specjalistyczne usługi medyczne

 

06.04.2021 – OGŁOSZENIE

06.04.2021 – SWKO

06.04.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy

06.04.2021 – Załącznik nr 2-4 -Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

06.04.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

06.04.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

06.04.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

06.04.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

20.04.2021 – Unieważnienie konkursu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM