Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/16/2018


22-05-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

22.05.2018 – OGŁOSZENIE

22.05.2018 – SWKO

22.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

22.05.2018 –Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

22.05.2018 – Załącznik nr 3-5 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

22.05.2018 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

22.05.2018 – Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

22.05.2018 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

22.05.2018 – Złącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

29.05.2018 – Zmiana terminów I

04.06.2018 – PYTANIA I

04.06.2018 – Zmiany do SWKO I

14.06.2018 – Zmiana terminów II

21.06.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM