Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Nowe życie i wiara w siebie dzięki zabiegom w naszym szpitalu

23-11-2021

Specjaliści ze Szpitala im. A. Mieleckiego przeprowadzili w ostatnich miesiącach szereg unikalnych operacji, przywracając pacjentom nie tylko wygląd, ale również funkcje życiowe, bez których żyli w ukryciu, w zaciszach swoich domów. – Nasze życie po tych zabiegach zaczęło się po raz drugi – mówią leczone w Katowicach pacjentki. Specjalistycznego leczenia podjął się zespół pod kierownictwem […]

KSZ/DSM/22/2021

17-11-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   17.11.2021 – OGŁOSZENIE 17.11.2021 – SWKO 17.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 17.11.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

KSZ/DSM/21/2021

02-11-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   02.11.2021 – OGŁOSZENIE 02.11.2021 – SWKO 02.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 02.11.2021 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM