Kontrast: włącz / wyłącz

DSP/3/2023


08-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

OGŁOSZENIE

SWKO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODRZUCENIE OFERTY

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM