Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-17-011UN

27-01-2017

DOSTAWA LEKÓW 2

ZP-17-010UN

27-01-2017

DOSTAWA LEKÓW 1

ZP-17-013 BN

24-01-2017

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 2

ZP-17-009BN

23-01-2017

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

ZP-17-005 BN

23-01-2017

ROBOTY AWARYJNE

ZP-17-003UN

23-01-2017

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

ZP-17-001 UN

23-01-2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – I

ZP-17-008 UN

20-01-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

KSZ/DSM/1/2017

20-01-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8 Usługi analizy medycznej 20.01.2017- Ogłoszenie 20.01.2017- SWKO 20.01.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 20.01.2017- […]

ZP-17-007BN

17-01-2017

DOSTAWA POJEMNIKÓW DO GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

ZP-16-133UN

12-01-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-17-006BN

09-01-2017

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM