Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/20/2021


23-07-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

23.07.2021 – OGŁOSZENIE

23.07.2021 –SWKO

23.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

23.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

23.07.2021 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

23.07.2021 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

23.07.2021 –Załącznik nr 7 – Wzór umowy

23.07.2021 –Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

09.08.2021 – Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM