Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/4/2022


02-03-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne
    CPV: 85121231-1
  • Konsultacje kardiochirurgiczne
    CPV: 85121200-5
  • Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca
    CPV: 85121231-1

 

02.03.2022 – OGŁOSZENIE

02.03.2022 – SWKO

02.03.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne

02.03.2022 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Konsultacje kardiochirurgiczne

02.03.2022 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3: Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca

02.03.2022 – Załącznik nr 4 – 6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

02.03.2022 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

02.03.2022 – Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7

02.03.2022 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

02.03.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

14.03.2022 – Załącznik terminy – Zmiana terminów

15.03.2022 – Pytania – Pytania

15.03.2022 – Zmiany załącznik – Zmiany do SWKO

17.03.2022 – Zmiany terminów – Zmiana terminów II

23.03.2022 – Rozstrzygnięcie konkursu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM