Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/14/2021


24-05-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne
w dostępie całodobowym;

CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 

24.05.2021 – OGŁOSZENIE

24.05.2021 – SWKO

24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

24.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

24.05.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

24.05.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.05.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

24.05.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

01.06.2021 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM