Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/6/2022


22-04-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne
    CPV: 85121231-1
  • Konsultacje kardiochirurgiczne
    CPV: 85121200-5

 

22.04.2022 – OGŁOSZENIE

22.04.2022 – SWKO

22.04.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne

22.04.2022 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Konsultacje kardiochirurgiczne

22.04.2022 – Załącznik nr 3 – 5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

22.04.2022 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

22.04.2022 – Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

22.04.2022 –Załącznik nr 8 – Wzór umowy

22.04.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

05.05.2022 – Zmiana terminów I

11.05.2022 – PYTANIA I

11.05.2022 – Załącznik nr 6 po zmianach

19.05.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM