Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/7/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO 31.05.2019 –Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]

KSZ/DSM/6/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO […]

KSZ/DSM/5/2019

24-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   24.05.2019 – OGŁOSZENIE 24.05.2019 – SWKO 24.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]

KSZ/DSM/4/2019

13-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 13.05.2019 – OGŁOSZENIE 13.05.2019 – SWKO 13.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 13.05.2019 – Załącznik nr 2-4  – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM