Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-124BN

15-10-2018

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

ZP-18-140BN

15-10-2018

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI – ŻUCHWA

ZP-18-138BN

11-10-2018

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW

KSZ/DSM/24/2018

10-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.10.2018 – OGŁOSZENIE 10.10.2018 – SWKO 10.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

zatrudnimy_2

Oferta pracy: Pracownik Magazynu

10-10-2018

Oferujemy pracę na pełny etat – umowa o pracę na zastępstwo. Wymagania: wykształcenie minimum średnie, dobra znajomość obsługi komputera. Kontakt: 32 259 16 66, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1y) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem […]

zatrudnimy_2

Oferta pracy: Lekarz specjalista RTG

09-10-2018

Zatrudnimy Specjalistę z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat. Kontakt: 32 259 14 60, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego […]

ZP-18-133UN

04-10-2018

DOSTAWA STENTGRAFTÓW

ZP-18-120BN

04-10-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-18-125 BN

03-10-2018

ŚWIADCZENIE  USŁUG  TRANSPORTOWYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM