Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-144BN


22-10-2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

22.10.2018r.   ogłoszenie      SIWZ       załączniki do pobrania
30.10.2018r. – Protokół z otwarcia ofert

31.10.2018r. –Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1

08.11.2018r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM