Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-142 UN


22-10-2018

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – II”

22.10.2018 – SIWZ : PDF
22.10.2018 – ogłoszenie : PDF
JEDZ
Załączniki do pobrania
30.10.2018 – Pytania 1 : PDF
31.10.2018  –  Pytania 2 : PDF

14.11.2018 – Pytania 3 : PDF

WAŻNA INFORMACJA : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM