Kontrast: włącz / wyłącz
oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Lekarz Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej


09-10-2018

Zatrudnimy Lekarza Specjalistę z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat.

Kontakt: 32 259 14 60, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM