Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-127 BN


22-10-2018

DOSTAWA POŚCIELI WIELORAZOWEGO UŻYTKU

22.10.2018 – SIWZ : PDF
22.10.2018 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
29.10.2018 – ZMIANA TERMINU : PDF
29.10.2018 – ogłoszenie o zmianie terminu : PDF
30.10.2018 – Pytania 1 : PDF
31.10.2018  –  Pytania 2 : PDF

12.11.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

17.01.2019 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM