Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-140BN


15-10-2018

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI – ŻUCHWA

15.10.2018r. – Ogłoszenie

15.10.2018r. – SIWZ

Załączniki do pobrania

22.10.2018r. – Zmiana ogłoszenia

22.10.2018r. – Zmiana terminu

22.10.2018r. – Pytania

26.10.2018r. – Protokół z otwarcia ofert

31.10.2018r. – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM