Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-137 UN


22-10-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

22.10.2018 – SIWZ : PDF
22.10.2018 – ogłoszenie : PDF
JEDZ
Załączniki do pobrania – NIEAKTUALNE

WAŻNA INFORMACJA

Postępowanie zostało przeniesione na platformę zakupową i jest dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice/proceedings

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM