Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-138BN


11-10-2018

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW

11.10.2018r. – Ogłoszenie

11.10.2018r. – SIWZ

Załączniki do pobrania

23.10.2018r. – Protokół z otwarcia ofert

26.10.2018r. – Unieważnienie pakietu nt 2

09.11.2018r. – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM