Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-135 UN


19-10-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

19.10.2018 – SIWZ : PDF

19.10.2018 – OGŁOSZENIE : PDF

JEDZ

Załączniki do pobrania

12.11.2018 – Pytania : PDF

SKORYGOWANE Załączniki  do Pakietów Nr 1, 7 i 8

WAŻNA INFORMACJA : PDF

19.11.2018 – Pytania 2 : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM