Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-120BN


04-10-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

04.10.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
04.10.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
15.10.2018 r. – Zmiana terminu składania ofert: pdf
15.10.2018 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
17.10.2018 r. – Pytania: pdf
17.10.2018 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
23.10.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
26.10.2018  –  UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE
14.11.2018 r. – Wyniki I: pdf
19.11.2018 r. – Wyniki II: pdf
20.11.2018 r. – Wyniki III: pdf
26.11.2018 r. – Unieważnienie Pakiet nr 14: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM