Kontrast: włącz / wyłącz

ZP18-145BN


29-10-2018

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW KUCHENNY ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
29.10.20148r. -Ogłoszenie
29.10.2018r. SIWZ
Załączniki do pobrania
06.11.2018r. – Protokół z otwarcia ofert
22.11.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM