Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-143BN


16-10-2018

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH


16.10.2018  –  DOKUMENTY DO POBRANIA
22.10.2018  –  odpowiedzi na pytania
22.10.2018  –  zmiana ogłoszenia ( terminu)
umowa powierzenia danych – wzór

26.10.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

31.10.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM