Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Oferta pracy: Magazynier

12-02-2020

Magazynier do Działu Zaopatrzenia. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. tel. kont: 32 259-16-66; 32 259 16 61. Wymagania: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), dobra znajomość obsługi MS Office (MS Excel w szczególności). Znajomość ustawy o prawach zamówień publicznych. Znajomość gospodarki magazynowej. Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą […]

Oferta pracy: Inspektor ds.technicznych

06-02-2020

Inspektor ds.technicznych. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dział techniczny. tel. kont: 32 259-16-88; 32 259 16 61. Wymagania: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), dobra znajomość obsługi MS Office (MS Excel w szczególności). Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmować się będzie m.in.: Zlecaniem zgodnie z harmonogramem okresowych przeglądów urządzeń, sprzętu medycznego i […]

DSP/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]

KSZ/DSM/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania molekularne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.02.2020 – OGŁOSZENIE 05.02.2020 – SWKO 05.02.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.02.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM