Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/8/2019

24-06-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne 24.06.2019 – OGŁOSZENIE 24.06.2019 -SWKO 24.06.2019 -Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy 24.06.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr […]

zatrudnimy_2

Oferta pracy: Referent ds. finansowo-księgowych

13-06-2019

Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę. Wymagania: – wykształcenie minimum średnie zawodowe ekonomiczne. Mile widziane wykształcenie     wyższe kierunkowe (ekonomiczne) – mile widziane doświadczenie zawodowe – dobra znajomość pakietu Office Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmować się będzie m.in.: – prowadzeniem  faktur – kontrola formalno-rachunkowa – bieżące księgowanie operacji – prowadzenie spraw Działu Finansowo-Księgowego   Kontakt: […]

zatrudnimy_2

Oferta pracy: Inspektor ds. technicznych

07-06-2019

Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę. Wymagania: wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane wyższe), dobra znajomość obsługi MS Office (MS Excel w szczególności). Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmować się będzie m.in.: Przygotowywaniem zleceń i umów dla zgłaszanych napraw, remontów oraz okresowych przeglądów urządzeń i instalacji. Przygotowywaniem i kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonania robót w […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM