Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


zatrudnimy_2

Oferta pracy:Inspektor ds. Zaopatrzenia

11-01-2019

Umowa o pracę. Praca 5 dni w tygodniu – 1 zmiana (po 7,35 h). Pełny wymiar zatrudnienia. Wymagania: Wykształcenie wyższe preferowane administracyjne, ekonomiczne. Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Dobra i praktyczna znajomość pakietu Office. Obowiązki: – planowanie i analiza zakupów dokonywanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – obsługa wykorzystania środków Ministerstwa Zdrowia i innych […]

KSZ/DSM/1/2019

08-01-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   08.01.2019 – OGŁOSZENIE 08.01.2019 – SWKO 08.01.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 08.01.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 08.01.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM