Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Oferta pracy: Pracownik do obsługi kotłowni gazowo- olejowej

31-01-2019

Oferujemy pracę na pełny etat – umowa o pracę. Praca na trzy zmiany po 8 godzin (7.00 -15.00, 15.00-23.00, 23.00-7.00) lub na 2 zmiany po 12 godzin (7.00-19.00, 19.00-7.00). Wymagania kwalifikacyjne na stanowisku pracownika do obsługi kotłowni gazowo-olejowej – uprawnienia  do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji –  G2 tj.: […]

Oferta pracy: Technik farmaceutyczny

18-01-2019

Umowa o pracę. Pełny wymiar zatrudnienia. Miejsce pracy – Apteka. Kontakt: 32 25-91-737, 32 25 91 661, kadry@spskm.katowice.plWraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia […]

KSZ/DSM/1/2019

08-01-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   08.01.2019 – OGŁOSZENIE 08.01.2019 – SWKO 08.01.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 08.01.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 08.01.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM