Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA1/2015


04-09-2015

Konkurs ofert:
Transport sanitarny: Transport pacjentów ze średnim personelem medycznym, samochodem sanitarnym odpowiadającym karetkom typu P ( podstawowa )

04.09.2015 – Ogłoszenie
04.09.2015 – SWKO
04.09.2015 – Załączniki
16.09.2015 – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM