Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-35BN


08-03-2018

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRACOWNI INŻYNIERII SZPIKU I BANKU KOMÓREK Z WYPOSAŻENIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

08.03.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1  –projekt koncepcyjny
2  –koncepcja
3  –konfiguracja inst. przyzywowej
4  –konfiguracja inst przyzywowej – łączność interkomowa
5 – projekt konc. rys
6  –  SWOR
7  –  rys.1  rys.2   rys.3
8  –  opis ogólny
9  –  WYPOSAŻENIE

23.03.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

23.04.2018 – UNIEWAŻNIENIE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM