Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-045UN


20-04-2018

DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO II

20.04.2018  –  SIWZ    OGŁOSZENIE
  załączniki do pobrania

11.05.2018 r. – Pytania: pdf
Załączniki po korekcie dot. Pakiet nr 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6: doc
Załącznik nr 9 (Formularz Oferta): doc
15.05.2018 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
18.05.2018 r. – Korekta odpowiedzi na pytanie nr 6 w zakresie Pakietu nr 6: pdf
18.05.2018 r. – Załącznik po korekcie dot. Pakiet nr 6: doc

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM