Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-044UN


23-03-2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH- PROTEZY NACZYNIOWE 23.03.2018-  SIWZ-pdf,     ogłoszenie o zamówieniu-pdf
załączniki do pobrania
29.03.2018- zmiana treści SIWZ
05.04.2018  –  odpowiedzi na pytania
19.04.2018- odpowiedzi na pytania: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM