Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-030UN


09-03-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

09.03.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
09.03.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
23.03.2018  –  odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 5 po korekcie: doc
29.03.2018 r. – Pytania 2: pdf
04.04.2018 r. – Pytania 3: pdf
19.04.2018 r. – Protokół z otwarcia oferta: pdf
23.04.2018 r. – Unieważnianie: Pakiet nr 1, Pakiet nr 4: pdf
26.04.2018 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 5: pdf
07.05.2018 r. – Wyniki I: pdf
30.05.2018 r. – Wyniki II: pdf
04.06.2018 r. – Wyniki III: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM