Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-029 BN


27-02-2018

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

27.02.2018 – SIWZ : PDF

27.02.2018 – ogłoszenie : PDF

Załączniki do pobrania

05.03.2018 – Pytania 1 : PDF

07.03.2018 – Pytania 2 : PDF

07.03.2018 – ZMIANA TERMINU : PDF

07.03.2018 – ogłoszenie o zmianie terminu : PDF

09.03.2018 : PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM