Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-028 BN


07-03-2018

DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
07.03.2018 – SIWZ : PDF
07.03.2018 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
13.03.2018 – ZMIANA TERMINU: PDF
13.03.2018 – ogłoszenie o zmianie terminu : PDF
14.03.2018  –  odpowiedzi na pytania
20.03.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf

28.03.2018 – WYNIKI – część I – PDF

11.04.2018 – WYNIKI – część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM