Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-013BN


22-01-2018

DOSTAWA AKCESORIÓW DO NEUROSTYMULATORA ORAZ URZĄDZENIA PIEZOELEKTRYCZNEGO

22.01.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
22.01.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
06.02.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
06.02.2018 r. – Unieważnienie Pakietu nr 1: pdf
22.02.2018 r. – Wyniki: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM