Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-004BN


09-01-2018

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRACOWNI INŻYNIERII SZPIKU I BANKU KOMÓREK Z WYPOSAŻENIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
09.01.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1  –projekt koncepcyjny
2  –koncepcja
3  –konfiguracja inst. przyzywowej
4  –konfiguracja inst przyzywowej – łączność interkomowa
5 – projekt konc. rys
6  –  SWOR
7  –  rys.1  rys.2   rys.3
8  –  opis ogólny
9  –  WYPOSAŻENIE

31.01.2018  –  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM