Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-145BN


19-12-2017

DOSTAWA SERWET OPERACYJNYCH

19.12.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu
19.12.2017 r. – SIWZ, załączniki edytowalne
28.12.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert
28.12.2017 r. – zmiana ogłoszenia
29.12.2017  –  odpowiedzi na pytania
09.01.2018- Protokół z otwarcia ofert
16.01.2018- Wyniki

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM