Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-144BN


19-12-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH- PROTEZY NACZYNIOWE

19.12.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
19.12.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
29.12.2017  –  odpowiedzi na pytania
04.01.2018- protokół z otwarcia ofert
04.01.2018- unieważnienie  pakietu nr 1 i 2
01.02.2018- Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM