Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-142BN


20-12-2017

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE – LIKWIDACJA SZKODNIKÓW DREWNA WIĘŹBY DACHOWEJ
20.12.2017  –  SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
załącznik nr 14, załącznik nr 15, załącznik nr 16-1, załącznik nr 16-2, załącznik nr 17
20.12.2017  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
11.01.2018 – Protokół z wizji lokalnej
17.01.2018 – Protokół z otwarcia ofert
12.02.2018 – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM