Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-125 UN


07-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH 07.11.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

07.11.2017 r. – SIWZ, załączniki edytowalne

04.12.2017 r. – Zmiana treści SIWZ

14.12.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM