Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-123UN


02-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 30
02.01.2018  –  SIWZ  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

11.01.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
zmiana ogłoszenia
19.01.2018  –  odpowiedzi na pytania
13.02.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
13,02.2018  –  unieważnienie P.9

12.03.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM