Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-122UN


02-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 29
02.01.2018  –  SIWZOGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

11.01.2018  –  ZMIANA SIWZ
19.01.2018  – odpowiedzi na pytania
06.02.2018  –  odpowiedzi na pytania
12.02.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
14.02.2018  –  unieważnienie pakiet 1
20.03.2018  –  protokół z otwarcia ofert dodatkowych
04.04.2018 – WYNIKI : PDF
07.05.2018  – WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM